ANLAŞMANIN TARAFLARI
1. İş bu anlaşma, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ ile, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nden Sunucu kiralama, Web Barındırma, Alan adi hizmeti, Web tasarımı,Marka tasarımı, cd katalog tasarımı, logo tasarımı ve diğer tüm hizmetlerinden almak isteyen tüzel veya özel kişilik (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. Bu anlaşma BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ ile MÜŞTERİ arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilebilir. MÜŞTERİ , BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunabilir. MÜŞTERİ bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayabilir ya da satabilir. MÜŞTERİ, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'den sipariş verdiği ve ücretini ödediği takdirde iş bu sözleşme koşullarını aynen kabul etmiş sayılmaktadır.

VERİLECEK HİZMET
3. Bir İnternet hizmetleri kuruluşu olarak BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, İnternet bağlı sunucu bilgisayarlar temin etmekte, Web tasarımı , cd katalog tasarımı, logo tasarımı ve diğer e-ticaret uygulamaları yapmaktadır. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ sağlamış olduğu sunucu bilgisayarlar, İnternet bağlı olup web ağından (www, world wide web) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. MÜŞTERİ, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak İnternet bir takım bilgileri web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve İnternet üzerinden mesaj alış verisinde bulunmak istemektedir. Ayrıca müşteri BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ’nin diğer sağlamış olduğu web tasarımı hizmetinden, cd katalog dizaynı, logo tasarımı özel program yazılımı ve diğer bütün e-ticaret uygulamalarından da yararlanabilmektedir. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ Web Paketi içerisinde yer alan web tasarımı yazılımı sadece BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ serverlarında barındırılabilir. Bunun dışında kullanıcının önceden kendisine ait hosting paketi varsa ve kendi hosting alanında barındırılmasını isterse yine aynı ücretleri ödeyecektir.

4. Verilecek hizmet aşağıdaki bileşenlerin bir ya da birkaçından oluşmaktadır:
(a) Web Alanı: BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin sağladığı, İnternet www ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, MÜŞTERİ'nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, MÜŞTERİ'nin İnternet kullanıcılarına www yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, MÜŞTERİ'nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, MÜŞTERİ'ye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir.
(b) Elektronik Posta: BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ tarafından, MÜŞTERİ'nin, İnternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, MÜŞTERİ'nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, MÜŞTERİ tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir.
(c ) İnternet Trafiği: Direkt olarak MÜŞTERİ'den kaynaklanan veya MÜŞTERİ'nin İnternet kullanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir İnternet kullanıcısından kaynaklanan, ve BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verisi. İnternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.
(d) Alan adi: MÜŞTERİ, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'ne İnternet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adi sipariş edebilir. Bu alan adini BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, MÜŞTERİ adına alacak ve MÜŞTERİ'nin kendi istekleri doğrultusunda tanımlayacaktır.
(e) Spam: Alıcıların isteği olmaksızın gönderilen toplu (100'den fazla) tanıtım e-mail'leridir. Internet etiklerine ve BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ kurallarına aykırıdır.
(f) Web tasarımı: Web sayfası İnternet üzerinde görüntülenen ve tanıtıma veya bir hizmete dönük faaliyet gösteren elektronik bir yayındır. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ müşterisi için bunun tasarımını ve yayına verilmesini gerçekleştirmektedir.
(g) Diğer E-Ticaret uygulamaları: Cd Katalog dizaynı, Logo tasarımı, marka stratejisi geliştirme, çeviri hizmeti yapılması, kişiye/şirketlere özel yazılım ve diğer bütün e-ticaret uygulamaları.


VERİLECEK HİZMETİN FİZİKSEL SINIRLARI
5. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ tarafından, MÜŞTERİ'ye verilecek hizmetler, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ ile MÜŞTERİ arasında anlaşmanın başında konuşularak belirlenir. Belirlenen konular yazılı hale getirilerek sözleşme müşteriye özel hale getirilmiş olur.Müşteriden de bu hizmetin kapsamına göre ücret alınır.Eğer müşteri yazılı hale getirilen bu özel proje sözleşmesinin dışına çıkarsa yapılacak fazladan her ek iş için BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, işin niteliğine göre ek ücret talep eder.Müşteri ancak bu yeni ek ücreti ödemeyi kabul ettiğini BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'ne yazılı olarak beyan ettiği takdirde BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ YAPILACAK EK İŞLERİ YAPAR.Aksi durumda hiçbir surette müşteri ek bir iş için ekstra ücret ödemeden BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'den farklı bir tasarım, içerik değiştirme hakkında bulunamaz. EĞER MÜŞTERİ HEM EK İŞ ÇIKARIR HEM DE BU YENİ ORTAYA ÇIKAN EK İŞ İÇİN PARA ÖDEYEMEYECEĞİNİ BİLDİRİRSE BU DURUMDA MÜŞTERİ KENDİSİYLE İLK ANLAŞMADA İMZALANAN HİZMET KAPSAMI ANLAŞMASININ DA DIŞINA ÇIKAMAYACAĞINI KABUL EDER.

6. MÜŞTERİ'nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'in MÜŞTERİSİNE sağlamış olduğu serverlarda kesinlikle erotik, pornografik,hacker, program download ve BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin illegal olduğuna karar verebileceği diğer web siteleri ve ülkemiz aleyhinde yayın yapabilecek diğer web siteleri barındırılmayacaktır.Barındırılması durumunda BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ bunun yayınını kesme hakkini saklı tutar.


HİZMET SINIRLAMALARI
7. ÖNEMLI: MÜŞTERİ'nin hazırlamış olduğu web sayfalarının içeriklerinin ve göndereceği e-maillerin içeriklerinin sorumluluğu tamamen kendisine aittir. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ siteye yazılan yazılardan ya da gönderilen maillerin içeriklerinden doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ sadece bu sitenin ya da sitelerin yayınlanacağı web alanını veya sunucuyu kiralar, bu alanda veya sunucuda yayınlanacak tüm materyalin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, herhangi bir anda MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetlerin bir kısminin kanuna aykırı amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun kanuna aykırı olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, MÜŞTERİ'ye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. MÜŞTERİ'nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ hizmet vermeyi durdurabilir ve MÜŞTERİ'den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. MÜŞTERİ'nin bu anlaşma hükümlerine uymaması nedeniyle BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin hizmeti durdurması halinde, MÜŞTERİ'ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.

Sınırlamalar:

(a) BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya bir çok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi,

(b) BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunması veya, var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması,

(c) BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların "gönderen" kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. "Gönderen" kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır.

(d) BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ ya da başka bir kurum ve kuruluş tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, MÜŞTERİ'nin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişmeye çalışması, müdahale etmesi, erişmesi veya okuması tamamen kanun dışıdır. Bunu yaptığı tespit edilen
müşterinin sitesi ödediği para iade edilmeksizin kapatılır ve müşteri bu hareketinden doğacak her türlü zararı tazminle yükümlüdür.

(e) BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin sağladığı hizmetler ile İnternet kullanıcılarına, pornografik materyaller; korsan yazılımlar sunulması.

(f) BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ tarafından satılan hosting ürünlerinden reseller paketleri dışındaki hosting seçenekleri sadece o hostingi satın alan müşteri tarafından kullanılır. Ticari amaçla başka bir kurum/şahış'a satılamaz veya Kiralanamaz.


HİZMET BEDELİ
8. MÜŞTERİ, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunduğu hizmetin bedeli olarak BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin ödeme gününe ait Fiyat Listesi üzerinden ödeme yapacaktır.

9. Kurulum ücreti ve ilk ödeme MÜŞTERİ tarafından, sözleşmenin kabul edildiği tarihte yapılır. Seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, MÜŞTERİ tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır. MÜŞTERİ ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihten 5 gün sonra hala yapmamışsa, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir. Durdurduğu bu süre içerisinde müşteriyi haberdar etmek amacı ile hizmetin yapıldığı web alanında müşteriye uyarı mesajı yayınlayabilir.

10. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.

11. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, temin ettiği serverlarinda kendisinden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, herhangi bir nedenle hizmeti veremeyecek duruma düşerse, müşterisine yeni bir serverdan ek bir para almadan hizmeti devam ettireceğini taahhüt eder.

12. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

13. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ’nin herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; MÜŞTERİ'nin ödemiş olduğu meblağ kendisine iade edilmeksizin MÜŞTERİ, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ’nin bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde alınan ücreti iade etmeksizin hizmeti kapatma hakkını saklı tutar.

14. MÜŞTERİ , BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin sistemlerini kullanarak toplu e-mail gönderiminde bulunamaz. E-mail alıcılarının isteği dışında toplu e-mail gönderimine SPAM adı verilmektedir ve BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin kurallarına aykırıdır. Müşteri SPAM yaparak, toplu e-mail gönderemez. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ’nde sitesi bulunan MÜŞTERİ, kendi sistemlerini kullanarak dahi BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ’nde bulunan sitesinin reklamını yapar ise bu da SPAM sayılmaktadır. E-Mail'lerin spam sayılması için ayni e-mail'in 100'den fazla kişiye gönderilmesi kriteri aranır. MÜŞTERİ SPAM yapar ise BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, MÜŞTERİ'yi UYARMAKSIZIN ve MÜŞTERİ'nin ödemiş olduğu meblağı kendisine iade etmeksizin hizmeti durdurabilir. Ayrıca MÜŞTERİ , BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

VERİ AKIŞI
15. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin bu anlaşma çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak MÜŞTERİ tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.

BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
16. (a) Sözleşme, İnternet veya gerçek ortam üzerinden MÜŞTERİ'nin kabul ettiğini beyan tarihten itibaren, üyeliğini İnternet veya gerçek ortam üzerinden kullanıcı ismini ve şifresini vererek iptal ettiği tarihe kadar geçerlidir.

(b) Diğer bütün e-ticaret uygulamaları için sözleşmenin imzalanmasını müteakip verilecek hizmetin tamamlanıp, ücretin geri kalan kısmini alınmasıyla sona erer.


SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRİLMESİ
17. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, gerek görürse hizmetin devam ettiği herhangi bir zamanda verdiği hizmeti durdurarak sözleşmeyi fesh edebilir. Bu durumda kalan süreye tekabül eden ücreti MÜŞTERİ'ye iade eder. BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, bu web bulundurma ve alan adı anlaşmasını, bazı maddeleri değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle değiştirebilir. Böyle bir durumda BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ, anlaşmanın yeni seklini, www.blasterhost.com adresli İnternet sitesine, ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir. Anlaşmanın yeni sekli bu adreste yayınlandıktan 10 gün sonra MÜŞTERİ, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ’nin sunduğu hizmetleri kullanmaya devam ediyorsa bu, MÜŞTERİ'nin yeni hükümleri de kabul ettiği anlamına gelecektir. MÜŞTERİ'nin yeni anlaşmayı kabul etmemesi halinde, hizmetleri sona erer.Ücret alınmışsa da iade edilmez. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte MÜŞTERİ'nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ anlaşmayı sona erdirme hakkini saklı tutar. Ücret alınmışsa da iade etmez.

18. Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu anlaşmadan doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır. Buna göre sözleşmeye uyulmaması durumunda BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ bu müşteriyi mahkemeye verme hakkını saklı tutar ve böyle bir durum gerçekleşirse tüm mahkeme masrafları müşteri tarafından ödenecektir.Eğer BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ belirtilen sürede işi bitiremezse müşteriye işi geciktirdiği her iş günü için, müşteriden alınacak ücretin %5'ini ödemeyi kabul eder.Eğer müşteri web sitesinin bitimine müteakip son ödemeyi halen yapmıyorsa o zaman müşteri ödeme yapmayı geciktirdiği her gün için BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'ne toplam ücretin %5'ini ödemeyi kabul eder.

19. Para iade koşulları: 1-Müşteri hostingi satın aldıktan sonra sisteme bir zarar vermemiş ise ya da herhangi bir sebepten dolayı BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'nin hizmetinden memnun kalmaz ise BLASTER BİLGİSAYAR VE INTERNET HİZMETLERİ'ne ödediği ücretin %75'lik kısmı kendisine geri ödenir. Geriye kalan %25'lik dilimise kendisinden 1 aylık kullanım ücreti olarak kesilir. Müşteri, satın aldığı hizmeti satın alım tarihten itibaren 7 gün içerisinde iade etmek isterse "%100 Müşteri Memnuniyeti" kapsamında ücretin tamamı kesintisiz iade edilir. Sunucu kiralama hizmeti kuruma/kişiye özel olduğu için onaylanan sunucu siparişlerinde geri-ödeme yapılmaz.

20. İşbu anlaşma 20 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.

Powered by WHMCompleteSolution